Rëndësia e zhvillimit të aftësive udhëheqëse - Çfarë e bën një udhëheqës të mirë?   - Telegrafi Marketing

Rëndësia e zhvillimit të aftësive udhëheqëse – Çfarë e bën një udhëheqës të mirë?  

Përgjigja se çfarë e bën një udhëheqës të mirë ndryshon shumë varësisht nga çka kërkoni dhe si e mendoni shefin shembull të korporatës. Sipas disa studimeve më poshtë mund të gjeni një listë të aftësive dhe tipareve që i karakterizojnë udhëheqësit e mirë:

– Aftësi të Rëndësishme të Lidershipit
– Angazhimi, vendosmëria dhe këmbëngulja – drejtimi i çdo aspekti të organizatës drejt një qëllimi unik të unifikuar.
– Krijimi i koncepteve të thyerjes së rrezikut dhe zhvillimi i produkteve dhe shërbimeve të reja për të vendosur dominimin e tregut
– Planifikimi – megjithëse një udhëheqës zakonisht nuk përfshihet shumë në detaje, ai ose ajo duhet të orkestrojë një plan të nivelit të lartë që të çon të gjithë drejt qëllimit të unifikuar.
– Motivimi – një udhëheqës efektiv duhet të jetë në gjendje të inkurajojë kontributet nga e gjithë organizata për të frymëzuar punonjësit në çdo nivel për të arritur jo vetëm cilësinë e tyre më të mirë personale, por më të mirën për organizatën si një tërësi.
– Aftësitë e komunikimit që mbështeten në dëgjimin aktiv – shkathtësitë e komunikimit të udhëheqjes nxisin të tjerët të punojnë drejt qëllimit të deklaruar në përputhje me rrugën që udhëheqësi ka zgjedhur.

Çfarë i bën këto aftësi individuale aq të rëndësishme?

Së pari, duhet bërë një dallim: dallimi midis një udhëheqësi dhe një menaxheri. Një udhëheqës është dikush që bën gjënë e duhur, ndërsa një menaxher bën gjëra të drejta. Ose për ta spjeguar këtë në një mënyrë tjetër, menaxhimi është një profesion, udhëheqja është një thirrje dhe kerkon shkathtësi. Kjo thirrje kërkon një vizion unik për suksesin dhe mjetet e nevojshme për të komunikuar dhe zbatuar atë vizion.

Një nga elementët më kritikë të suksesit të një komapanie është një lider në të cilin punëtorët mund të vendosin besimin e tyre. Për këtë arsye udhëheqësi duhet të jetë i motivuar  për të krijuar kështu një mjedis bashkëpunues që të çon në risi, avantazh konkurrues dhe sukses të përgjithshëm./Telegrafi/