Pesë fjalimet më të mira nga TED për liderë të suksesshëm

A është stili juaj i menaxhimit efektiv në nxitjen e kreativitetit, produktivitetit dhe ndryshimit?  Përgjigje për këtë pyetje dhe shumë të tjera mund t’i  gjeni në fjalimet motivuese për udhëheqësit e bizneseve nga mendjet më të ndritura në fjalimet TED.

Më poshtë mund të gjeni një përzgjedhje të fjalimeve TED, të cilat frymëzojnë udhëheqësit e bizneseve:

1.Simon Sinek: ” Liderët e mëdhenj inspirojnë veprime”

2.Roselinde Torres: “Çfarë ju duhet për të qenë një udhëheqës i madh”

3. David Logan: “Udhëheqja fisnore”

4. Steve Jobs: “Si të jetoni përpara se të vdisni”

5. Shawn Akchor: “Sekreti për punë më të mirë”