Kombinimi i Content Marketing dhe PR mund të gjenerojnë mjaftueshëm audiencë! - Telegrafi Marketing

Kombinimi i Content Marketing dhe PR mund të gjenerojnë mjaftueshëm audiencë!

Marrëdhëniet me publikun janë praktikë e krijimit të marrëdhënieve reciproke të dobishme duke ofruar informacion të përshtatshëm dhe në kohë për një audiencë që tashmë ekziston. Ndërkohë, content marketing ka të bëjë me krijimin e përmbajtjes që tërheq dhe ruan anëtarë të rinjë të audiencës.

Kompanitë po caktojnë më shumë nga buxhetet e tyre të marketingut për fushata të bazuara në content marketing; siç vërehet nga Marketing Insider Group, kompanitë më të suksesshme tani shpenzojnë deri në 40% të buxhetit të tyre total të marketingut në fushata të drejtuara nga content marketing ose përmbajtja.

Buxhetet e PR po rriten gjithashtu pasi kompanitë kërkojnë të mbajnë lidhjet ekzistuese të forta – vetëm në SHBA, bizneset tani shpenzojnë më shumë se 6 miliardë në vit në përpjekjet për marrëdhëniet me publikun ose PR.

Në vetvete, PR është krijuar për të mbajtur audiencën aktuale të interesuar dhe për të shpërndarë informacionin kryesor rreth operacioneve të biznesit në mediat përkatëse të lajmeve dhe industrisë.

Duke integruar teknikat që përdorin tregtarët e content marketing për të nxitur angazhimin (kuize, pyetësorë ose përmbajtje të krijuar nga përdoruesit), është e mundur që ekipet e PR të gjenerojnë drejtime të reja që kanë lidhje ekzistuese me audiencën aktuale në mënyrë që të kapin më shumë nga tregu i synuar.

Si mund të funksionojnë së bashku content marketing (marketingu i përmbajtjes) dhe PR?

PR dhe marketingu i përmbajtjes janë dy anët e së njëjtës medalje. Të dya fokusohen në krijimin dhe komunikimin e informacionit të vlefshëm – vetëm për dy audienca të ndryshme.

Kur bëhet fjalë për PR, qëllimi është të edukoni audiencën ekzistuese, si klientët besnikë, palët e interesuara dhe ndjekësit e mediave sociale, për temat me interes. Ndërkohë, ekipet e content marketing fokusohen në krijimin e vazhdueshëm të përmbajtjes me vlerë të lartë që është në kohën e duhur dhe relevante dhe më pas ndajnë këtë përmbajtje me shpresën për të gjeneruar interes të klientëve të rinjë dhe për të zgjeruar audiencën e përgjithshme.

Ekipet e content marketing janë shpesh përgjegjëse për fushatat me email që inkurajojnë përdoruesit të klikojnë mbi produkte të reja ose të shkarkojnë raporte; ata gjithashtu mund të krijojnë postime në rrjetet sociale dhe të koordinojnë partneritetet e marketingut si ato me influencuesit e rrjeteve sociale.

  1. Gjeni kanale të reja

Lajmet udhëtojnë shpejt. Aq shpejt, në fakt, sa që edhe mediat digjitale të lajmeve shpesh nuk mund të vazhdojnë. Për bizneset, kjo do të thotë se mbetet e rëndësishme të dorëzohen pjesë PR në burime të njohura të lajmeve dhe botime të industrisë. Gjithashtu ia vlen të gjesh llogari në Facebook, Twitter dhe LinkedIn që ofrojnë mbulim të ngjashëm lajmesh me shpejtësi.

  1. Kombinoni shkencën dhe artin

Ndërsa fokusi i PR ka qenë prej kohësh në përmbajtjen e shkruar – njoftimet për shtyp dhe letrat e bardha që përmbajnë shkencën e mbledhjes së të dhënave dhe interpretimit statistikor.

  1. Ripërdorni përmbajtjen

Kur bëhet fjalë për marketingun e përmbajtjes dhe PR të kombinuara, nuk ka asgjë të keqe të kopjoni veten, për sa kohë që e bëni atë në mënyrën e duhur.

Ja se si duket në praktikë: Ju krijoni një letër të bardhë ose eBook për një produkt të ri, më pas ripërdorni këtë përmbajtje ose content për të krijuar postime të shumta, më të shkurtra në blog. Pastaj ju kapni tregjet e PR dhe të content marketing me përmbajtje të ngjashme – por jo identike.

  1. Flisni për arritjet tuaja

Mos kini turp për çmimet që keni fituar ose nderimet që keni marrë. Shpesh të listuara në njoftimet për shtyp, kompanitë mund të ngurrojnë të përmendin çmimet në përpjekjet e content marketing nga frika se mos devijojnë shumë nga biseda sociale në shitje.

Në realitet, ia vlen të nënvizoni se në çfarë jeni të mirë, si në faqen tuaj të internetit ashtu edhe në çdo përpjekje të fushatës së content marketing.

  1. Mbani komunikimet hapur

Ekipet e PR dhe content marketing duhet të qëndrojnë në komunikim të vazhdueshëm. Kjo zvogëlon rrezikun e hyrjes së përmbajtjes së tepërt ose të vjetëruar në media ose në rrjete sociale dhe ndihmon për të siguruar që fushatat e reja të koordinohen për efekt maksimal.

PR dhe marketingu i përmbajtjes: Përfitoni sa më shumë nga kjo Dyshe dinamike

Marrëdhëniet me publikun ofrojnë informacione përkatëse për palët e interesuara për të ndihmuar në krijimin e marrëdhënieve reciproke, ndërkohë që content marketing bën të mundur përmirësimin e procesit të konvertimit nga drejtues në klient.

Duke kombinuar forcat, këto metoda të ndryshme shpërndarjeje bëhen një dyshe dinamike, e aftë për të gjeneruar rezultate që kanë më shumë gjasa të konvertohen – dhe më shumë gjasa të ndajnë përvojat e tyre me klientët e tjerë potencialë.

Dëshironi të përfitoni sa më shumë nga ky çiftim praktik?

Përdorni PR për të krijuar dhe përforcuar marrëdhëniet me personat e brendshëm dhe influencuesit e industrisë, më pas mbështetuni në lidhjet e tyre për të shpërndarë përmbajtje të krijuar me qëllim që ndihmon në gjenerimin e rezultateve me cilësi të lartë në audiencën tuaj të synuar.