5 pyetje kyçe që duhen bërë përpara se të kërkoni një klient të ri! - Telegrafi Marketing

5 pyetje kyçe që duhen bërë përpara se të kërkoni një klient të ri!

Shumica e bizneseve të vogla dhe madje ato të mesme kanë shumë ide të shkëlqyera se si të shesin mallrat e tyre tek klientët e rinjë. Prandaj kërkimi për klientë të rinjë B2B është gjithmonë një udhëtim dhe një detyrë që kërkon kohë dhe energji për ta bërë.

Është një detyrë sfiduese që shpesh kalon përmes një procesi shitjeje dhe një udhëtim nga koha kur i keni gjetur deri në momentin kur bëhen klientë.

Gjetja e kompanive që mund të jenë të interesuara për produktet dhe shërbimet e kompanisë suaj vjen me shumë variabla të ndryshëm.

Nëpërmjet këtij postimi, do të përpiqemi që përmes disa pyetjeve të ju ndihmojmë që të jeni tregtarë më të mirë gjatë kërkimit të klientëve tuaj të rinjë.

1. Ku ndodhen klientët tuaj?

Kur themi vendndodhjen, nuk po flasim domosdoshmërisht për vendndodhjen e tyre fizike, ne nuk jemi shumë të interesuar se ku është zyra e klientit të mundshëm, por ne jemi më të interesuar të kuptojmë se si t’i kontaktojmë ata. Ne po flasim për vendin ku ata kalojnë kohën e tyre, ku mund të kemi akses.

Pasi të jeni në gjendje të kuptoni se ku janë ata, ju filloni të mendoni për qasjen e komunikimit me ta.

Më pas mund të përpiqeni të krijoni mënyra për të tërhequr vëmendjen e tyre, t’i kontaktoni dhe të filloni procesin e shitjes.

2. Cili është mesazhi që do t’i tërheqë ata?

Kur bëhet fjalë për gjetjen e klientëve të rinjë, ju mund t’i tërheqni ata përmes mesazheve dhe komunikimit që keni me ta.

Mesazhet që keni me klientët e mundshëm mund të jenë një mënyrë e shkëlqyer për të komunikuar atë që bëni, kush jeni dhe si mund t’i ndihmoni ata.

Nëpërmjet krijimit të një mesazhi që po kërkoni të bëni, ose objektivin tuaj për thirrjen, mund të identifikoni nëse ata janë një klient potencial apo jo.

Mënyra se si komunikoni me një audiencë dhe zbulimi i mesazhit të duhur mund t’ju ndihmojë të bëheni më efikas dhe efektiv në komunikimin tuaj.

Mesazhet që prodhoni mund të filtrojnë më tej audiencën e gjerë me të cilën po drejtoheni dhe t’ju sjellin klientët potencialë të synuar që kërkoni.

Nëse jeni në gjendje të kuptoni mënyrën e duhur për të komunikuar me ta dhe për t’u lidhur me ta, atëherë jeni në gjendje t’i lëvizni më tej në procesin e shitjes dhe të rrisni gjasat për të gjetur një klient të ri.

3. Pse duhet të zgjedhin ty?

Ajo çfarë ka rëndësi në gjetjen e klientëve të rinjë është ajo se çka ofroni.

Kur bëhet fjalë për gjetjen e klientëve të rinj dhe konvertimin e klientëve, një nga pyetjet më të zakonshme që mund t’ju duhet të përballeni ose t’i përgjigjeni është pse duhet t’ju zgjedhin?

Në fund të fundit është pyetja që shtron se cili është avantazhi juaj konkurrues ose çfarë mund të bëni që askush tjetër nuk mundet.

Ka shumë mënyra për t’iu përgjigjur.

Së pari, ju mund të konkurroni me të tjerët përmes çmimit, pastaj ju mund të konkurroni me të tjerët përmes përvojës.

A keni qenë në gjendje të prodhoni rezultate për kompani të tjera të ngjashme në të kaluarën?
A është kjo përvojë, njohuri dhe informacion diçka që mund të diskutoni për ta?

Zbulimi i asaj që jeni në gjendje të ofroni që mund t’ju ndajë nga konkurrenca është një nga pyetjet e shumta që mund t’ju ndihmojë të dini, t’i përgjigjeni dhe të përgatiteni kur jeni duke u përpjekur të gjeni klientë të rinj B2B.

4. Cili është buxheti juaj i marketingut?

Kur bëhet fjalë për gjetjen e klientëve të rinj B2B, një nga mënyrat se si mund të tërheqësh më shumë është përmes marketingut. Marketingu ju ofron mundësinë për t’u lidhur me audiencën dhe për të vendosur mesazhin ose kompaninë tuaj atje. Në varësi të llojit të buxhetit të marketingut që keni, mund të gjeni mënyrat më të mira të marketingut që kanë më së shumti efekt për ju.

5. Me cilat probleme apo çështje janë të stresuar?

Kurdoherë që bëhet fjalë për shitjet, një nga njohuritë më të mira për të zbuluar është se çfarë e shtyn kompaninë, me cilat çështje po përballet ose çfarë kërkojnë të zgjidhin. Kompanitë zakonisht kërkojnë zgjidhje ose përgjigje për pyetjet që kanë.

Çështjet ose problemet me të cilat përballet një kompani janë shpesh pika dhimbjeje që ato kanë gjatë operacioneve të tyre, ose probleme që ata kanë duke shkuar nga pika A në pikën B, ose një dilemë që ata kërkojnë të zgjidhin. Nëpërmjet produkteve dhe shërbimeve tuaja, krijimi i një zgjidhjeje që adreson disa nga problemet e tyre ose atë që ata po kërkojnë të zgjidhin mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për t’i shpjeguar ata pse produktet tuaja janë më të përshtatshmet për ta.

Nëse jeni në gjendje të kuptoni problemet që ata kanë ose problemet me të cilat po përballen, mund ta përfshini atë në propozimin tuaj dhe t’u tregoni atyre se si mund ta zgjidhni xyz ose ta zgjidhni atë për të tjerët në të kaluarën. Disa herë, kompanitë do të jenë të interesuara të flasin me ju ose të punojnë me ju për shkak të një problemi me të cilin po përballen.

Nëse jeni në gjendje të zbuloni se çfarë është kjo, ju keni një pjesë të rëndësishme të informacionit që mund ta përdorni për të krijuar planin tuaj, për të krijuar një zgjidhje dhe për t’u propozuar atyre se si dhe pse mund ta zgjidhni atë.